Помощь в массивах

379
.
primalmz
Всем привет дорогие друзья
Есть 2 массива,2 значение в одном многомерном массиве, 1 значение в другом многомерном массиве например :

Array=>[Key]:
[Key] {Груша}]]
Array=>[Key]:
[Key] {Груша1}]]
//////////////////////////////////////////////////

Array=>[Key] {Груша}]]
[Key1]{Яблоко1}]]

Array=>[Key] {Груша1}]]
[Key1]{Яблоко2}]]


Как мне сделать если Груша == Груша выводить Яблоку относящегося определонному Груше ?
.
~ PHP-7 & REGEXP - This is a really powerful kit ~
primalmz, можешь привести свои массивы в читабельный вид? Не понятна их структура.
.
primalmz
Вот кусок первого массива
{
	"data": [{
			"_id": "5979de3cb19b26861c71509a",
			"items": [{
					"is_online": true,
					"broadcast": "5835342002819b5e734682ac",
					"category": "582ea8d7e585c3377cba3990",
					"duration": 40,
					"time": "00:20"
				}, {
					"is_online": true,
					"broadcast": "583439ccaefb455a673d2e1a",
					"category": "5833f7dceab1ddd45cfdee54",
					"descr": "/rus/",
					"duration": 30,
					"time": "01:00"
				}


Вот кусок второго массива
{
	"total": 662,
	"data": [{
			"_id": "583439ccaefb455a673d2e1a",
			"save_release_number": 8,
			"is_show_in_archive": true,
			"is_online": true,
			"photo": {
				"title": "2. Tahlilnoma.jpg",
				"width": 480,
				"height": 384,
				"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photo/f0dd3378-5585-41de-af4e-b3a45c4054f8.jpeg",
				"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photo/f0dd3378-5585-41de-af4e-b3a45c4054f8_thumb.jpeg"
			},
			"category": "5833f7dceab1ddd45cfdee54",
			"channel": "57aed4dcddcc661e2026c9b3",
			"type": "tv",
			"images_broadcast": [{
					"title": "ubuntu-saucy-salamander.jpg",
					"width": 1600,
					"height": 1000,
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/458b09c7-bd92-4b7b-bedc-bc42b013af06.jpeg",
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/458b09c7-bd92-4b7b-bedc-bc42b013af06_thumb.jpeg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/2c0fe1b1-5597-44c5-a5b0-7c9a391cf41c_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/2c0fe1b1-5597-44c5-a5b0-7c9a391cf41c.jpeg",
					"height": 1200,
					"width": 1920,
					"title": "wallhaven-125267.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/ef341f77-6d24-4f56-a593-ad0afc237a9e_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/ef341f77-6d24-4f56-a593-ad0afc237a9e.jpeg",
					"height": 1080,
					"width": 1920,
					"title": "wallhaven-99678.jpg"
				}
			],
			"images_schedule": {
				"title": "2. Tahlilnoma.jpg",
				"width": 180,
				"height": 90,
				"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_schedule/602c689e-bf21-4cca-a407-804db31f5d8e.jpeg",
				"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_schedule/602c689e-bf21-4cca-a407-804db31f5d8e_thumb.jpeg"
			},
			"description": "<p style=\"text-align: justify;\">Dasturda hafta davomida mamlakatimizning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayoti, ilm &ndash; fan pirovardida, barcha sohalarda ro`y berayotgan yangilik va o`zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ko`rsatuvda erkin mavzular tanlanib, mutaxassis va ekspertlar fikr-mulohazalariga tayanilgan xolda sharhlar berib boriladi. Bunda asosiy e&rsquo;tibor O`zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko`lamli islohotlar mazmuni, xalqimiz hayotida ro`y berayotgan o`zgarishlar, uning ongu tafakkuri bilan uyg&lsquo;un xolda turmush darjasining ham yanada yaxshilanib borayotgani, axolining jamiyatni rivojlantirishdagi ishtiroki masalalariga e&rsquo;tibor qaratiladi. Bundan tashqari tashqi siyosat-mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzining ortib borishi, xorijiy davlatlar rahbarlari bilan bo`lib o`tayotgan muloqotlar mazmuni va ularning samaralari haqida batafsil ma&rsquo;lumotlar beriladi. &laquo;Tahlilnoma&raquo;da efirga uzatilayotgan materiallar va mavzular cheklanmagan. U Yurtimiz va ko`p millatli xalqimizning urf-odatlaridan tortib, dunyoda sodir bo`layotgan barcha voqealar tafsilotiga ham to`xtaladi.</p>",
			"title": "Tahlilnoma",
			"images_anons": [{
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/d91ffdb0-619c-4900-bd30-3c81566aeb7b.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Taxlilnoma_1.jpg"
				}
			]
		}, {
			"_id": "583439e1aefb455a673d2e1d",
			"save_release_number": 150,
			"is_show_in_archive": true,
			"is_online": true,
			"priority": 5,
			"photo": {
				"title": "1. Axborot.jpg",
				"width": 480,
				"height": 384,
				"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photo/9ea021a7-33e8-48bc-af59-ef2fa3e06ff7.jpeg",
				"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photo/9ea021a7-33e8-48bc-af59-ef2fa3e06ff7_thumb.jpeg"
			},
			"category": "5833f7dceab1ddd45cfdee54",
			"channel": "57aed4dcddcc661e2026c9b3",
			"type": "tv",
			"images_broadcast": [{
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/d2567124-5989-4a02-8d07-407ad00e7247_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_broadcast/d2567124-5989-4a02-8d07-407ad00e7247.jpeg",
					"height": 384,
					"width": 480,
					"title": "1. Axborot.jpg"
				}
			],
			"images_schedule": {
				"title": "1. Axborot.jpg",
				"width": 180,
				"height": 90,
				"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_schedule/1fa28a6f-4e3c-415a-be10-107ecf32d8cd.jpeg",
				"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_schedule/1fa28a6f-4e3c-415a-be10-107ecf32d8cd_thumb.jpeg"
			},
			"description": "<p style=\"text-align: justify;\">Dasturda kunning eng dolzarb voqealari tezkorlik bilan yoritiladi. Asosiy e&rsquo;tibor mamlakatimizning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy-ma&rsquo;rifiy hayotida yuz berayotgan yangiliklar, islohotlar samaralari, jamoatchilik diqqat markazidagi jihatlarga qaratiladi. Jumladan,</p><p style=\"text-align: justify;\">- Qaror va Farmonlar matni va mohiyati bilan tanishtirish; davlat rahbarlarining uchrashuvlari haqida lavhalar tayyorlash;</p><p style=\"text-align: justify;\">- Parlament faoliyati bilan bog`liq reportaj va tahliliy ko&lsquo;rsatuvlar, xususan, qabul qilinayotgan yangi qonunlar, mavjud qonunlarga kiritilayotgan qo`shimcha va o`zgartirishlar, amaldagi qonunlar ijrosi monitoringi &nbsp;natijalari to`g`risida keng va atroflicha ma&rsquo;lumotlar berish;</p><p style=\"text-align: justify;\">- mamlakatimiz iqtisodiyotida erishilayotgan yutuqlar, yangi korxonalar, ishga tushirilgan ob&rsquo;ektlarning faoliyati, ularning xalq manfaatiga xizmat qilishi bilan bog`liq materiallar;</p><p style=\"text-align: justify;\">- xorij xabarlarida esa jahondagi siyosiy voqealar, dunyo mamlakatlari iqtisodiyoti, fan yangiliklari, turli tabiiy hodisalar haqidagi lavhalar tomoshabinlar e&rsquo;tiboriga havola qilinadi.</p><p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;Ko`rsatuvda shuningdek, mamlakatimizda ro`y berayotgan ijtimoiy masalalarni qamrab olgan yangiliklar, tibbiyot, ta&rsquo;lim va boshqa qator &nbsp;yunalishlar bo`yicha olib borilyotgan islohotlarning mazmun-mohiyatini o`zida mujassam etgan lavhalar, intervyular, reportajlardan ham unumli foydalaniladi.</p>",
			"title": "Axborot",
			"images_anons": [{
					"title": "Axborot_2.jpg",
					"width": 850,
					"height": 380,
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/fdafd345-d92c-49df-983c-3a2d73c95e2d.jpeg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/72ca27a0-1dbb-4614-a678-93e8f7c997d0_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/72ca27a0-1dbb-4614-a678-93e8f7c997d0.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Axborot_3.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/55332760-3345-4e63-ba07-249a642add89_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/55332760-3345-4e63-ba07-249a642add89.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Axborot_4.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/9c0f3bd1-f92a-4148-92da-07fb17d58718_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/9c0f3bd1-f92a-4148-92da-07fb17d58718.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Axborot_1.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/3cc9f1e3-5c13-4e66-9a62-251eff5e5b86_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/3cc9f1e3-5c13-4e66-9a62-251eff5e5b86.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Axborot_6.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/7c1bd68c-9c72-4ec5-8f13-042c33818ca1_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/7c1bd68c-9c72-4ec5-8f13-042c33818ca1.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Axborot_8.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/bd908dc8-5dc8-4b6e-a452-1e769cd61699_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/bd908dc8-5dc8-4b6e-a452-1e769cd61699.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "Axborot_9.jpg"
				}, {
					"thumb": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/656f1ed8-dfca-42a0-a811-897f2095af35_thumb.jpeg",
					"link": "modules/mtrk-broadcast/client/assets/photos_anons/656f1ed8-dfca-42a0-a811-897f2095af35.jpeg",
					"height": 380,
					"width": 850,
					"title": "1.jpg"
				}
			]
		}, {
Вот на первом массиве broadcast равна _id второго массива,вот мне нужно теперь если broadcast == _id то вводит title из второго массива подоходящегося к _id массиву,то есть title ов много но мне нужно чтоб title совпал с broadcast ом
.
~ PHP-7 & REGEXP - This is a really powerful kit ~
primalmz, это же формат json? Тут сперва надо эту строку в массив преобразовать, а потом наверное писать рекурсивную функцию.
.
# ДоХтор (12.08.2017 / 16:10)
primalmz, это же формат json? Тут сперва надо эту строку в массив преобразовать, а потом наверное писать рекурсивную функцию.
Я перевел на массив,дальше цикл Foreachom вводил,теперь как решать эту задачу ?
.
Ей 25
primalmz, дай ссылки на первый JSON и на второй.
.
~ PHP-7 & REGEXP - This is a really powerful kit ~
ValekS, вот его json файлы:
broadcast.zip
schedule.zip

Ещё есть некоторый код, который я писал по мере понимания его задания (с пониманием очень плохо)
.
Ей 25
ДоХтор, беда(

ОШИБКА!
Такого файла не существует
.
~ PHP-7 & REGEXP - This is a really powerful kit ~
# ValekS (13.08.2017 / 00:16)
ДоХтор, беда(
креплю по очереди
Прикрепленные файлы:
.
~ PHP-7 & REGEXP - This is a really powerful kit ~
и второй
Прикрепленные файлы:
Всего: 25