[Help] Translate 3.2.2 buid 570

456
.
nguyenvietcuong (26.09.2010/07:41)
:-( You can use http://translate.google.com.vn
translate help me.Thanks.
Well, you give
.
Oh yes
.
Vietnamese (30.12.2010/11:54)
Vietnamese: sài bản anh em share ko đc ah? Mấy thằng này làm sao pít tiếng việt mà vh? Bản 4.0 là do kdl vh đó.
English: in vietnam has been share the johncms vietnamese
KDL VH Á
.
Làm gì có bản do KDL Việt hoá ăn cắp bên Nga mà người ta nhân tài nhiều ko thấy nó nói 4.0 nhìu ngôn ngữ sao
Всего: 24