Vienamese

2.87K
.
Duongnobi9x, I'm using English
.
Blade
The Frontend-Warrior
Love (17.10.2011/06:42)
Duongnobi9x, I'm using English
seg0ro changed this post гг Duongnobi9x not talking about speak English
.
It is English forum, please use English.
.
Let Mortal Kombat begin
Love (17.10.2011/06:42)
Duongnobi9x, I'm using English
Yap, that was my text
.
Mình rất vui khi vào đây đã gặp được khu vực của việt nam,nhưng mình không thấy các bạn dùng ngôn ngữ của việt nam tại sao vậy? Mình phải nên phát triển ngôn ngữ của mình tại đây chứ,để cho các nước bạn tìm hiểu ngôn ngữ của mình và con người việt nam của mình chư,các bạn có đồng ý với mình không?
.
Блиносвёрт ?
thanhtayninh, are you a stupid vienamese?
.
Ps - наше всё
thanhtayninh, Please write in English. Rules (read me please!!!)
Всего: 137