Xin mod tượng tự khi chuyển tới một trang khác

245
.
Ai có cho mình xin mob thông báo chuyển trang thế này khi dẫn lick http://mobiviet.biz
Прикрепленные файлы:
.
PLEASE!!! Translate to English
.
Who would justify moving mob notice this when people lick page http://mobiviet.biz
(c) Google Translate
.
mod for intelligent application message when transmitted to a different page for john 4xx
Всего: 4